Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

KING เคทเทิลเบลซีเมนต์ 12กก. (อัน)

KING เคทเทิลเบลซีเมนต์ 12กก. (อัน)

  • เคทเทิลเบลพลาสติก ด้านในบรรจุซีเมนต์
  • สำหรับใช้บริหารกล้ามเนื้อแขน, ไหล่, หลัง
  • ใช้ประกอบการบริหารกายท่าอื่นๆ เช่น Squat, Lunge เพื่อเพิ่มความหนักในการบริหาร
  • ขนาดน้ำหนัก 12 kg.

มีสินค้า

รหัสสินค้า:E1HB6091F1

฿1,200.00

ลบรายการที่เลือกไว้