Showing 1–16 of 35 results

KING คานกล้ามปีกเกลียวล็อกโครเมี่ยม NTRB34 (อัน)

฿1,750.00

KING คานดัมเบลเกลียวล็อค ชุบโครเมี่ยม ขนาดแกน 30 มม. (อัน)

฿480.00

KING คานบาร์เบล แบบตรง เกลียวล็อค ชุบโครเมี่ยม ยาว 120 ซม. (47″) ขนาดแกน 30 มม. (อัน)

฿1,250.00

KING คานบาร์เบล แบบตรง เกลียวล็อค ชุบโครเมี่ยม ยาว 165 ซม. (66″) ขนาดแกน 30 มม. (อัน)

฿1,750.00

KING คานบาร์เบล แบบหยัก เกลียวล็อค ชุบโครเมี่ยม ยาว 120 ซม. (47″) ขนาดแกน 30 มม. (อัน)

฿1,200.00

KING ดัมเบลชุดเกลียวล็อก 10กก. GREY กล่อง ABS

฿1,850.00 ฿1,290.00

KING ดัมเบลชุดเกลียวล็อก 15กก. GREY กล่อง PE

฿2,350.00 ฿1,990.00

KING ดัมเบลชุดเกลียวล็อก 20กก. GREY กล่องABS

฿2,850.00

KING ดัมเบลถุงทราย 2กก. (สีดำชมพู)

฿290.00

KING ดัมเบลถุงทราย 3กก. (สีดำเหลือง)

฿350.00

KING ดัมเบลถุงทราย 4กก. (สีดำเขียว)

฿390.00

KING ดัมเบลพลาสติกเกลียวล็อก มีที่จับ 10กก. Duo Color

฿1,150.00 ฿699.00

KING ดัมเบลพลาสติกเหลี่ยม สีเทา (อัน)

฿70.00฿270.00

KING ดัมเบลแอโรบิคหุ้ม Neoprene 0.5กก. (อัน)

฿65.00

KING ดัมเบลแอโรบิคหุ้ม Neoprene 1 กก. (อัน)

฿130.00

KING ดัมเบลแอโรบิคหุ้ม Neoprene 2 กก. (อัน)

฿260.00
กลับสู่ด้านบน